طلاق توافقی

۱۴ مهر ۱۳۹۵

طلاق توافقی: طلاقی است که در آن زوجین در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، حضانت فرزندان در صورت بودن فرزند و ……. توافق کرده و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را به دادگاه تقدیم می کنند .

به عبارت دیگر ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن وشوهر بر سر مسأله طلاق توافق داشته داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با یکدیگر نباشند .

این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است .

 

مراحل و چگونگی انجام طلاق توافقی :

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه به دادگاه خانواده یا توسط وکلای خود اعلام توافق خود را در اموری همچون ( وصول یا بذل مهریه ، نفقه ایام زوجیت و عده ، حضانت فرزند ، ملاقات فرزند ، شیوه استرداد جهیزیه ) و سایر حقوق دوران زوجیت به دادگاه جهت ثبت در پرونده تقدیم کنند . برای اجرا شدن صیغه طلاق ، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است . البته دادگاه پس از بررسی موضوع مسأله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می کند .

دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش، باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این خصوص آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد معرفی می شود. مدّت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر خانه رسمی در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است و اگر تا پایان آن مدت طرفین یا یکی از آنها جهت ثبت آن به دفتر خانه مراجعه نکند گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.

 

اقسام طلاق :

۱-طلاق رجعی

طلاقی است که برای شوهر در مدت عدّه حق رجوع است ، این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقّی در نظر گرفته نشده است .

۲-طلاق بائن

طلاقی است که در آن در مدت عدّه برای شوهر حق رجوع نیست واقسام  مختلف دارد .

 

انواع طلاق بائن :

۱-طلاقی که قبل از زناشویی واقع شود .

۲-طلاق زن یائسه

۳-طلاق خلع و مبارات

۴-سه طلاق

نکته : هرچند در قانون از طلاق توافقی تعریفی به میان نیامده است، امّا قضات دادگاههای خانواده معمولاً  آنرا به لحاظ قانونی با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه می کنند.

 

متداول ترین سئوالات مطرح شده در مورد طلاق توافقی :

۱.در صورت طلاق توافقی و بخشش مهریه توسط زن آیا زن میتواند بعد از گذشت مدتی پشیمان شده و مهریه خود را درخواست کند؟

پاسخ:زمانی که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند و بیان می کند که من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در اینجا همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چرا که زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور، رجوع و مهر خود را مطالبه كند. اما اگر زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل کند (مانند بذل مهریه در طلاق خلع و مبارات) یعنی زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد كه طلاقش دهد، بنابراین اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کان‌لم‌یکن خواهد شد.

 

  1. می خواهم بطورتوافقی از همسرم جدا شوم ، می خواهم بدانم در طلاق توافقی در دوران عقد ‏وضعيت مطالبه مهريه چگونه است؟
    پاسخ: وضعيت مهريه در طلاق توافقی براساس توافق طرفين و نوع طلاق است و اگر توافق طرفين بر طلاق از ‏نوع رجعی باشد همه مهريه و اگر خلع و مبارات باشد بنابر توافق تمام و يا قسمتی از مهريه از ناحيه ‏زوجه بذل و زوج قبول بذل می نمايد.‏
  2. با همسرم جهت طلاق توافقی توافق کرده ایم چگونه می توانیم از یکدیگر جدا شویم؟

پاسخ:در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه به دادگاه خانواده یا توسط وکلای خود اعلام توافق خود را در اموری همچون ( وصول یا بذل مهریه ، نفقه ایام زوجیت و عده ، حضانت فرزند، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه ) وسایر حقوق دوران زوجیت به دادگاه جهت ثبت در پرونده تقدیم کنند . برای اجرا شدن صیغه طلاق ، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است . البته دادگاه پس از بررسی موضوع مسأله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می کند . دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این خصوص آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد معرفی شود. مدّت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۳ ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت طرفین یا یکی از آنها جهت ثبت آن به دفتر خانه مراجعه نکند گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است

 

مدارکی که مراجعه کنندگان  جهت طلاق توافقی نیاز به ارائه دارند :

۱.اصل سند ازدواج

۲.اصل شناسنامه زن و مرد

۳.کپی کارت ملی زن و مرد