ترک انفاق

۲۴ آبان ۱۳۹۵

در مواردی که قانونگذار برای فعل یا ترک فعلهای که برای جامعه آثار زیانباری را بوجود می آورند علاوه بر اینکه شخص خاطی را ملزم می نماید تا از عهده خسارات و یا ضرر و زیانهای وارده برآید برای آن فعل یا ترک فعل وصف مجرمانه نیز قائل می گردد تا بدین واسطه آحاد جامعه در زمانی که این فکر به خاطرشان خطور می کند سدی محکم به نام مجازات را در مقابل خود احساس نمایند.

در خصوص ترک انفاق باید گفت علاوه بر اینکه قانونگذار تاسیسی بنام مطالبه نفقه را را در حقوق مدنی پیش بینی کرده  در کنار آن نیز نهادی را بنام ترک انفاق قرار داده است.

 

چند نکته:

  • اولین نکته ای که در مبحث ترک انفاق باید به آن دقت ویژه ای گردد احراز این مورد در حضور مقام رسیدگی کننده می باشد که زوج با وجود داشتن تمکن مالی هزینه های معمول همسر و یا فرزندان خود را پرداخت نمی نماید و بدین واسطه مشخص می گردد زوج دارای سوء نیت می باشد .
  • به این مورد باید توجه داشت که زمانی زوجه می تواند با مراجعه به مرجع ذیصلاح کیفری نسبت به ترک انفاق علیه زوج شکایت کند که علاوه بر نکته مذکور در بند قبل از طرف زوج ناشزه بودن او اثبات نشده باشد.
  • با توجه به قانون جدید حمایت خانواده بحث جرم انگاری در خصوص نفقه صراحتا در ماده ۵۳ بیان گردیده که براساس آن در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت زوج در خصوص ترک انفاق علاوه بر اینکه می بایست نفقه زوجه و افراد واجب النفقه را با توجه به نظر کارشناس مربوطه پرداخت نماید از باب مجازات پیش بینی شده به حبس تعزیری درجه ی شش یعنی حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.
  • تعقیب کیفری جرم ترک انفاق به دلیل اینکه از جرایم قابل گذشت می باشد منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

متداول ترین سئوالات مطرح شده در مورد ترک انفاق:

 

۱.در خصوص شکایت ترک انفاق از سوی زوجه مرجع صالح برای رسیدگی کدام است؟

پاسخ: با توجه به صراحت قانوگذار زوجه می تواند با مراجعه به دادسرا یا کلانتری محل اقامت خود نسبت به طرح شکایت اقدام نماید.

 

۲.اگر زوج محکوم به ترک انفاق گردد چه مجازاتی در انتظار وی می باشد؟

پاسخ: براساس قانون جدید حمایت خانواده، زوج به حبس تعزیری درجه ی شش یعنی حبس از ۶ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

 

مدارکی که مراجعه کنندگان در مورد شکایت ترک انفاق به ارائه دارند :

  1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
  2. سند ازدواج
  3. عندالزوم معرفی شهود
  4. در صورت اخراج زوجه از منزل توسط زوج، ارائه استشهادیه محلی یا صورتجلسه از کلانتری محل سکونت.