جعل و استفاده از سند جعل شده

۲۸ مهر ۱۳۹۵

شاید تا کنون با این موضوع برخورد کرده اید که شخصی سندی را جعل کرده و از آن در موارد مختلف استفاده نموده است که این نوع استفاده در واقع به سوءاستفاده تعبیر می شود .

در لغت، جعل به معنای « خلق کردن و دگرگون کردن » و تزویر به معنای « حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی » و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری »

 

جعل و تزویر عبارتند از:

ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن،  قلم بردن، الحاق، محو، اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصدتقلب، که تک تک آنها را مورد بررسی قرار می دهیم :

ساختن نوشته یا سند :

منظور از نوشته یا سند چیزی است که قابلیت استناد داشته باشد و در صورت بروز مشکل بتوان آنرا ارائه داد مانند رسیدی که در ازای وجه دریافت می شود و درصورتی که آن رسید دارای امضاء باشد، سند محسوب می شود . داشتن آن حتماً برای مراجعه به مراجع قضایی نیست و برای مواردی که اختلاف بوجود می آید بعنوان یادآوری می توان به آن استناد نمود .

مانند ساختن (جعل) شناسنامه ، گذرنامه ، کارت ملی ، مبایعه نامه ، قولنامه ، گواهینامه ، مدرک تحصیلی ، وصیتنامه و…….

 

بطورکل سند بر دو قسم است : سند رسمی و سند عادی

سند رسمی سندی است که یا توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود یا توسط دفاتر اسنادرسمی. اما سند عادی سندی است که غیر از تعریف سند رسمی است.

 

ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی :

منظور این است که جاعل مهر و امضای اشخاص رسمی مثلاً اداره گذرنامه ، ثبت احوال ، بانک ها و بسیاری از این موارد و همچنین اشخاص عادی را بسازد و از آنها سوءاستفاده نماید . با توجه به اینکه هر شخصی امضای مخصوص به خود را دارد و به سبک خاصی زیر اسناد را امضاء می کند، بنابراین چنانچه این امضاء مورد جعل قرار بگیرد از طریق کارشناس خط شناسی از نحوه لرزش دست ، تیرگی و کمرنگی و ….. ، همچنین با وجود تکنیکها و دستگاههای پیشرفته قابل تشخیص است . در مورد مهر هم اینگونه است و ممکن است ازنوع چوب ، فلز و ….. باشد .

 

خراشیدن یا تراشیدن :

یعنی جاعل سعی دارد که با یک وسیله تیز مبادرت به ازبین بردن کلمه یا کلمات مورد نظر درسندی مانند قولنامه ، مبایعه نامه یا وصیتنامه و …… نماید وحتی ممکن است کلمات را نیز تغییر دهد یعنی کلمه شد را به نشد تبدیل کند و ماهیت سند را به کلی با یک کلمه و یک حرف تغییر دهد .

 

قلم بردن :

در قلم بردن جاعل تلاش می کند با مخدوش کردن و خط کشیدن بر روی قسمتی از سند آنرا ناخوانا جلوه دهد .

 

الحاق و محو کردن :

منظور از الحاق اینست که شخص جاعل کلمه ای را در سند اضافه می کند مثلاً در متن وصیتنامه اسم یکی از فرزندان را که در متن نیست را الحاق و اضافه می کند ویا در متن چک دستکاری می کند و رقم چک را افزایش می دهد . اما در مورد محو کردن برعکس الحاق است یعنی جاعل با کمک پاک کن ، لاک غلط گیر ویا مواد شیمیایی نوشته ای را از پاک و محو می کند .

 

اثبات :

منظور اینست جاعل یک سند بی ارزش که از نظر قانونی باطل است و حتی به مهر باطل شد مهمور است ، کلمه باطل شد را بر دارد و به نوعی آن سند باطل را زنده کند .

 

سیاه کردن :

سیاه کردن سند شبیه قلم بردن است و بنحوی سند را با کمک جوهر و یا موادی اینچنینی مخدوش و ناخوانا می کند .

 

دستکاری کردن تاریخ سند :

یعنی جاعل پس از تنظیم سند تاریخ آنرا دستکاری و جابجا کند مثلاً تاریخ موخر را مقدم کند و برعکس .

 

الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر:

مثلاً به یک سند یا نوشته ، نوشته ای دیگر الصاق می کنند که فردتصور می کند آن نوشته ضمیمه سند اصلی است .

 

به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحبش:

یعنی جاعل مهر یک شرکت یا اداره و یا یک شخص عادی را بدون اجازه  در زیر سند ساختگی خود مورد استفاده قرار دهد .

 

متداول‌ترین سئوالات مطرح شده در مورد جعل و استفاده از سند جعل شده:

۱. اگر شخصی مدرک تحصیلی را جعل و از آن استفاده نماید مجازاتش چیست ؟

پاسخ: براساس قانون هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد

 

۲. چگونه می توان ثابت کرد که شخصی مرتکب جعل امضاء شده است؟
پاسخ: در صورتیکه شکایت کیفری جعل امضاء مطرح شده باشد این چک برای کارشناسی به کارشناسان خط نگاری ارجاع می گردد و چنانچه جعلی صورت گرفته باشد مشخص خواهد شد.

 

مدارکی که مراجعه کنندگان برای شکایت  جعل نیاز به ارائه دارند :

۱. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی.

۲.ارائه سند و یا مدرکی و یا نوشته ای که جعل شده و یا مورد جعل قرار گرفته است.