شرب خمر و حمل مشروبات الکلی

۹ آبان ۱۳۹۵

افرادی که مبادرت به مصرف مشروبات الکلی می نمایند اختیاری بر اعمال خود نداشته و ممکن است با رفتارهای خود دست به اعمالی بزنند که باعث اتفاقات ناگواری گردد بنابراین در قانون برای این افراد مجازات در نظر گرفته شده است. مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی جدید، مصرف مواد الکلی مستوجب مجازات حدی است، اعم از آنکه آنرا بخورد، تزریق کند، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر(سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الکل اتیلیک و اقسام دیگر آن حاصل می شود.) بودن خارج نکند.

خوردن آب جو نیز موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

براساس قانون شرب خمرجرمی مشمول حد است و منظور از حد مجازاتی است که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است‌.

قانون مجازات بیان می دارد که حد مصرف مسکر (شرب خمر)،  هشتاد ضربه شلاق است.

نکته: در صورتی غیرمسلمان محکوم به حد می شود که تظاهر به مصرف مسکر نماید و چنانچه مصرف مسكر توسط غیرمسلمان علنی نباشد اما مرتكب در حال مستی در معابر یا اماكن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محكوم می‌گردد.

فقها چه شرایطی را  برای اعمال حد مسکر ، بیان داشته اند که عیناً در قوانین جزایی وارد شده است؟

۱. بلوغ

۲. عقل

۳.اختیار

۴.آگاهی

 

مجازات کسی که در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید چیست؟

این شخص علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.

 

چه مجازاتی در انتظار شخصی که مشروبات الکلی را حمل یا نگهداری، وارد و ….کند، می‌باشد؟

  1. هرکس مشروبات الکلی را حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یکسال حبس و ی تا (۷۴ )ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری محکوم می شود. این مجازات علاوه بر موارد فوق الذکر مشمول کسی که مشروبات الکلی را بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا بسازد هم می شود.
  2. واردنمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي‌گردد و واردكننده صرف‌نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.
  3. در خصوص موارد ۱ و۲ هر گاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي كه براي حمل آن مورداستفاده قرار مي‌گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غيراين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهدشد. آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد.
  4. هر گاه كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها يا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين اعضاء نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي در جرائم موضوع بند ۱ و۲ مباشرت، معاونت يا مشاركت نماينده علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهندشد.
  5. دادگاه نمي‌تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در موارد ۱و ۲ صادر نمايد.

 

دایر کردن مراکز شرب خمر چه مجازاتی دارد؟

هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

 

شرب خمر در رانندگی:

استفاده از مشروبات الکلی و مواد روان‌گردان باعث عدم تمرکز در رانندگی شده و موجب می‌شود که راننده نتواند در حین رانندگی تصمیم‌گیری صحیح داشته باشد و ممکن است باعث ایجاد خطراتی شود.

براساس اعلام مرکزاطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ مصرف مشروبات الکلی و مواد روان گردان خطر ریسک‌پذیری و وقوع تصادف را ۱۰ برابر افزایش می دهد.

مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی علاوه بر جریمه ۴۰۰ هزار تومانی و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه پرونده قضایی نیز برای فرد خاطی تشکیل شده و وی به مرجع قضایی معرفی خواهد شد. شرب خمر علاوه بر تخلف رانندگی، به لحاظ قانونی نیز جرم محسوب می‌شود، برابر قانون مجازات اسلامی علاوه بر حد شرعی که ۸۰ ضربه شلاق است، مجازات حبس تعزیری نیز برای فرد خاطی در نظر گرفته شده است.

تشخیص مصرف مشروبات الکلی توسط راننده متخلف را با دستگاه‌های الکل‌سنجی که در اختیار پلیس‌های راهنمایی و رانندگی سهل و آساناست. مطابق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی با وسیله نقلی موتوری در حالت مستی اقدام به رانندگی کند، عمل وی جزو موارد مشدد و تشدید‌کننده محسوب شده و قانون‌گذار مجازاتی بیش از دوسوم حداکثر مجازات تعیین خواهد کرد.
طبق این ماده قانونی فرد خاطی یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم خواهد شد.

 

سئوالات متداول در مورد شرب خمر:

۱. برای شخصی که مبادرت به ساختن، خرید و نگهداری مشروبات الکلی می کند چه مجازاتی در نظر گرفته می شود؟

پاسخ: هرکس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به شش ماه تا یکسال حبس وی تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری محکوم می شود.

 

۲. چنانچه شخصی محکوم به شرب خمر شود و به او حد زده شود آیا سوء پیشینه محسوب می گردد؟

پاسخ: حد شرب خمر هشتاد ضربه شلاق می باشد و از زمانی که اجرا می شود به مدت دو سال سوء پیشینه موثر خواهد داشت.

 

مدارکی که مراجعه کنندگان برای شکایت در مورد شرب خمر نیاز به ارائه دارند:

  1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی.
  2. اقرار متهم، شهادت شهود، ارائه مدارک، و سایر ادله و مستندات جهت اثبات جرم.