ضرب و جرح

۱۹ مهر ۱۳۹۵

ضرب در لغت به معنی «زدن» است .

 از حیث حقوقی : به صدماتی گفته می شود که وارد کردن آن ها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی شود. از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خونمردگی و… از مصادیق ضرب هستند .

ضرب ممکن است با دست یا پا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد. بنابراین ملاک تشخیص وارد کردن صدمه بدون خونریزی، ظاهری است.

 

جرح در لغت به معنی «زخم زدن» است .

از حیث حقوقی :  به آسیب هایی گفته می شود که موجب از هم گسیختگی بافت ها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست، گاه ممکن است این از هم گسیختگی همراه با شکستگی باشد بنابراین قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.

اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه وارد کند یا اینکه قصد این عمل را نداشته باشد ولی نوعاً عملش منجر به قطع یا جرح عضو شود، در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می شود، مانند آنکه قصدش دور کردن دیگری از صحنه درگیری یا ادب کردن او باشد و با چاقو به او صدمه وارد کند. در اینجا قصد او قطع یا جرح عضو نیست ولی نوع وسیله ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده است .
همچنین ممکن است شخص نه قصد مصدوم کردن داشته باشد و نه نوعاً عملش منجر به ایراد صدمه شود ولی عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن کم منجر به قطع یا جرح عضو شود و او نیز به این مساله واقف باشد. در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می شود. باید توجه داشت که اگر قطع یا جرح عضو عمدی باشد، شخص مصدوم می تواند از دادگاه تقاضای قصاص کند که در صورت اثبات مجرمیت ضارب، وی مجرم شناخته شده و با رعایت شرایط زیر قصاص خواهد شد:
باید در قصاص بین اعضا تساوی وجود داشته باشد، یعنی اگر کسی دست راست دیگری را شکست، دست راست او به تقاضای مصدوم شکسته می شود. از این رو تساوی در محل شرط است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ، عضو همان طرف قصاص شود. البته در اینجا یک استثنا وجود دارد و آن در مورد دست و پا است. به این صورت که اگر مجرم دست راست نداشته باشد، دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد، پای او به جای دست قصاص می شود ولی این قاعده در مورد سایر اعضا مثل گوش، چشم و … تسری پیدا نمی کند .

 

متداول ترین سئوالات مطرح شده در مورد ضرب و جرح :

۱.چنانچه شوهرم من را مورد ضرب و جرح قرار دهد ، چگونه می توانم ثابت کنم و آيا از موارد طلاق تلقی می گردد ؟

پاسخ: اگر آثار ضرب و جرح در بدن زوجه نمايـان باشـد، مـی توانـید بـا مراجعه به پزشکی قانونی گواهی دريافت و اقدام به شکايت کيفـری نمايید و از شهودی که حاضر و ناظر برخـورد فيزيکـی و آزار جسـمی باشند، در دادگاه استفاده نمايید . در خصوص طلاق نيز تحت عنوان عسر و حرج می توانید اقدام نمایید.

 

  1. من بر سر پارک با یک نفر درگیر شدم و پلیس ۱۱۰ آمد و هر دو شکایت نمودیم و پزشکی قانونی ارش برای هر دوی ما تعیین کرد، حال باید چه باید کرد؟ آیا دادگاه شاهد می خواهد؟

پاسخ: براساس قوانین عامه کیفری یکی از ادله اثبات جرم شهادت شهود است که در مواردی مانند ضرب و جرح معمولا به این مورد استناد می گردد،  مگر آنکه دلایل و مستندات دیگری مبنی بر اثبات ادعای خود داشته باشید البته گزارش پزشکی قانونی و گزارش پلیس نیز می تواند مورد قبول دادگاه واقع گردد و این امر بستگی به نظر قاضی پرونده دارد، در صورتی که دلایل کافی نباشد قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.

 

مدارکی که مراجعه کنندگان برای شکایت ضرب و جرح  نیاز به ارائه دارند :

۱.مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی

  1. شهادت شهود عندالزوم برای اثبات جرم  ضرب و جرح

۳.دیگر مدارک و مستندات لازمه